Zásady montáže spojování dřevěných konstrukcí

Jednoduché použití vrutů bez předvrtání, šroub s velkou plochou hlavou montujeme kolmo k připojovanému trámu.

Vrut by neměl být rovnoběžně s vlákny dřeva, tím se snižuje pevnost spoje!

V případě, že je šroub montovaný šikmo, je vhodnější použít variantu se zapuštěnou hlabou.

Délku šroubu stanovíme tak, aby hloubka zašroubování byla minimálně rovna délce závitu šroubu, t.j. závitová část byla celá v základním materiálu

Například: spojujeme-li dva kolmé hranoly 100 x 100mm musí být šroub montován šikmo pod úhlem cca 45 stupňů. Použijeme šroub se zapuštěnou hlavou Rapid Komprex o průměru 8mm dlouhý 240mm.

Připojujeme-li šikmý hranol (pásek) z hranolů 100 x 100mm, použijeme šroub s velkou plochou hlavou o průměru 8mm dlouhý 200mm.

V našem diskuzním foru jsou zodpovězeny nejčastější otázky ohledně výběru druhu a délky šroubů, pevnosti spoje různých materiálů a další zajímavosti.

Rozdíl v použití univerzálního vrutu a vrutu GPR

Vruty Star Drive GPR mají speciální provedení závitu, které se projevuje výrazným snížením trhacích sil (omezení štípání dřeva) a proto je možné je použít blíže k okraji.

Spoj také vypadá čistěji, neboť prakticky nejsou patrné stopy naštípnutí dřeva pod hlavou.